Bestem medianen i en trekant

Hvad er en trekant?

En trekant er en geometrisk figur bestående af tre sider og tre hjørner. Det er den enkleste polygon, der findes, og den er karakteriseret ved at have tre ikke-parallelle sider. Trekanten er også en lukket figur, da alle siderne er forbundet og danner en sammenhængende form.

Definition af en trekant

En trekant kan defineres som en polygon med præcis tre sider og tre hjørner. De tre sider kan være af forskellig længde, og de tre hjørner kan have forskellige vinkler.

Egenskaber ved en trekant

En trekant har flere egenskaber, der er værd at bemærke:

 • Summen af vinklerne i en trekant er altid 180 grader.
 • En trekant kan være ligesidet, hvor alle tre sider har samme længde, ligebenet, hvor to sider har samme længde, eller vilkårlig, hvor ingen sider har samme længde.
 • En trekant kan være retvinklet, hvor en af vinklerne er præcis 90 grader.
 • Arealet af en trekant kan beregnes ved hjælp af forskellige formler, afhængigt af hvilke oplysninger der er tilgængelige om trekanten.

Hvad er en median?

En median i en trekant er en linje, der forbinder et hjørne af trekanten med midtpunktet af den modsatte side. En trekant har tre medianer, der hver især forbinder et hjørne med det tilhørende midtpunkt.

Definition af en median

En median i en trekant kan defineres som en linje, der forbinder et hjørne af trekanten med midtpunktet af den modsatte side.

Egenskaber ved en median i en trekant

En median i en trekant har flere egenskaber:

 • Medianen deler trekanten i to trekantdele med samme areal.
 • Medianen skærer hinanden i et punkt, der kaldes centroiden eller tyngdepunktet.
 • Medianen er længden af den linje, der går fra et hjørne til midtpunktet af den modsatte side.

Hvordan bestemmer man medianen i en trekant?

For at bestemme medianen i en trekant skal du følge disse trin:

Trin 1: Tegn trekanten

Start med at tegne trekanten på et stykke papir eller i et geometriprogram.

Trin 2: Find midtpunktet af hver side

For hver side af trekanten skal du finde midtpunktet. Dette kan gøres ved at måle halvdelen af længden af hver side og markere dette punkt på siden.

Trin 3: Tegn medianen fra hvert hjørne til midtpunktet af den modsatte side

For hvert hjørne af trekanten skal du tegne en linje, der forbinder hjørnet med midtpunktet af den modsatte side. Disse linjer kaldes medianer.

Egenskaber ved medianen i en trekant

Længden af medianen

Længden af medianen i en trekant kan beregnes ved hjælp af Pythagoras’ sætning. Hvis a, b og c er længderne af siderne i trekanten, og m er længden af medianen, gælder følgende formel:

m = 0.5 * √(2a^2 + 2b^2 – c^2)

Medianens placering i trekanten

Medianen i en trekant skærer hinanden i et punkt, der kaldes centroiden eller tyngdepunktet. Centroiden er det punkt, hvor de tre medianer mødes. Det er også det punkt, der deler hver median i forholdet 2:1.

Anvendelser af medianen i en trekant

Stabilitet i konstruktioner

Medianen i en trekant spiller en vigtig rolle i stabiliteten af konstruktioner. Ved at forbinde hjørnerne af en trekant med midtpunkterne af de modsatte sider kan man opnå en mere stabil struktur.

Geometriske beregninger

Medianen i en trekant bruges også i forskellige geometriske beregninger. Den kan være nyttig i forbindelse med beregning af areal, omkreds og andre egenskaber ved trekanten.

Eksempler på medianen i en trekant

Eksempel 1: Bestemmelse af medianen i en ligesidet trekant

I en ligesidet trekant er alle sider og vinkler ens. For at bestemme medianen kan vi bruge formlen:

m = 0.5 * s

Hvor s er længden af en side i trekanten. Da alle siderne er ens i en ligesidet trekant, vil medianen have samme længde som en side.

Eksempel 2: Bestemmelse af medianen i en vilkårlig trekant

I en vilkårlig trekant kan medianen bestemmes ved hjælp af Pythagoras’ sætning. Ved at kende længderne af siderne i trekanten kan vi bruge formlen:

m = 0.5 * √(2a^2 + 2b^2 – c^2)

Hvor a, b og c er længderne af siderne i trekanten.

Opsummering

De vigtigste punkter om medianen i en trekant

 • En trekant er en geometrisk figur bestående af tre sider og tre hjørner.
 • En median i en trekant er en linje, der forbinder et hjørne af trekanten med midtpunktet af den modsatte side.
 • Medianen deler trekanten i to trekantdele med samme areal.
 • Længden af medianen kan beregnes ved hjælp af Pythagoras’ sætning.
 • Medianen spiller en rolle i stabiliteten af konstruktioner og bruges i geometriske beregninger.