En omfattende forklarende artikel om ‘devising’

Hvad er devising?

Devising er en kreativ proces, hvor man skaber eller udvikler noget ved at tænke, eksperimentere og samarbejde. Det kan være inden for forskellige kunstformer som teater, musik, dans og billedkunst, samt i pædagogiske og samfundsmæssige sammenhænge. Devising indebærer ofte en kollektiv tilgang, hvor flere personer bidrager med idéer og input for at skabe et færdigt produkt eller resultat.

Hvordan defineres devising?

Devising kan defineres som en kreativ proces, hvor man skaber eller udvikler noget ved at tænke, eksperimentere og samarbejde.

Hvad er formålet med devising?

Formålet med devising er at skabe noget nyt og unikt ved at kombinere forskellige idéer, perspektiver og teknikker. Det kan være at skabe en teaterforestilling, et musikstykke, en kunstinstallation eller noget helt andet. Devising kan også bruges som et værktøj til personlig udvikling, kommunikation, undervisning og udforskning af samfundsmæssige emner.

Historien om devising

Devisingens oprindelse

Devising har rødder i forskellige kunstneriske og kreative traditioner og har eksisteret i mange århundreder. Det kan spores tilbage til antikke teaterformer som græsk tragedie og komedie, hvor skuespillerne improviserede og udviklede deres roller og scener i samarbejde med instruktøren og resten af ensemblet.

Devising i moderne tid

I moderne tid er devising blevet en anerkendt og udbredt tilgang inden for forskellige kunstformer og kreative discipliner. Det er blevet brugt af teatergrupper, musikere, dansere, billedkunstnere og andre kunstnere til at skabe originale værker og udtryk. Devising har også fundet vej ind i undervisningssystemet og anvendes som en metode til at engagere elever og fremme deres kreativitet og læring.

Hvordan fungerer devising?

Devising-processen

Devising-processen kan variere afhængigt af kunstformen og det specifikke projekt. Generelt indebærer det at generere idéer, eksperimentere med forskellige tilgange og teknikker, udvikle og finpudse materialet samt samarbejde med andre involverede. Det kan omfatte improvisation, research, prøver, feedback og iterationer for at opnå det ønskede resultat.

Devising-teknikker og metoder

Der er mange forskellige devising-teknikker og metoder, der kan bruges af kunstnere og kreative fagfolk. Nogle af disse inkluderer brainstorming, improvisation, collage, fysisk teater, storytelling, eksperimentation med lyd og lys, og meget mere. Valget af teknikker afhænger af kunstnerens præferencer, projektets mål og den ønskede æstetik eller udtryk.

Devising i teaterverdenen

Devising som teaterform

Devising har fået stor popularitet inden for teaterverdenen og betragtes som en alternativ tilgang til traditionel dramatik. Det giver mulighed for at skabe originale og unikke forestillinger, der er baseret på kollektivt arbejde og kreativitet. Devising i teater kan involvere skuespillere, instruktører, dramaturger, scenografer og andre teaterfolk, der samarbejder om at udvikle karakterer, historier og scenografiske elementer.

Eksempler på devising i teaterproduktioner

Der er mange eksempler på succesfulde teaterproduktioner, der er skabt gennem devising-processen. Et af de mest kendte eksempler er “The Wooster Group” i USA, der har eksperimenteret med devising-teknikker og skabt unikke og banebrydende teaterstykker. Andre eksempler inkluderer “Frantic Assembly” i Storbritannien, der er kendt for deres fysiske og visuelle tilgang til devising, og “Rimini Protokoll” i Tyskland, der har eksperimenteret med dokumentariske elementer i deres teaterproduktioner.

Devising i andre kunstformer

Devising i musik

Devising i musik kan indebære at improvisere og eksperimentere med forskellige musikalske ideer og stilarter. Det kan være at skabe en ny komposition, udvikle et musikstykke gennem samarbejde eller eksperimentere med lyde og instrumenter for at opnå et ønsket udtryk. Devising i musik kan også involvere brugen af improvisation i liveoptrædener eller jam sessions.

Devising i dans

Devising i dans kan indebære at skabe og udvikle koreografi gennem improvisation, eksperimentation og samarbejde. Dansere kan bruge devising-teknikker til at udforske forskellige bevægelsesmønstre, udtryk og tematikker. Devising i dans kan også involvere brugen af improvisation under optrædener eller som en del af den kreative proces.

Devising i billedkunst

Devising i billedkunst kan indebære at skabe kunstværker gennem eksperimenterende og kreative processer. Det kan være at kombinere forskellige materialer og teknikker, eksperimentere med forskellige udtryksformer eller skabe installationer og collager. Devising i billedkunst kan også involvere samarbejde med andre kunstnere eller brug af improvisation og spontanitet i skabelsesprocessen.

Fordele og udfordringer ved devising

Fordele ved devising

Devising har flere fordele, herunder muligheden for at skabe noget unikt og originalt, fremme kreativitet og samarbejde, engagere publikum eller deltagere på en dybere måde og tilpasse sig forskellige kontekster og behov. Devising kan også være en berigende og givende proces for de involverede, da den giver mulighed for personlig vækst, udvikling af færdigheder og udforskning af nye idéer og perspektiver.

Udfordringer ved devising

Devising kan også have sine udfordringer. Det kan være en kompleks proces, der kræver tid, ressourcer og dedikation. Samarbejde og konsensus kan være en udfordring, da forskellige idéer og perspektiver skal integreres og afvejes. Der kan også være usikkerhed og risiko forbundet med devising, da resultatet ikke er forudbestemt, og der er behov for eksperimentering og prøve-fejl.

Devising og kreativitet

Hvordan fremmer devising kreativitet?

Devising fremmer kreativitet ved at tilskynde til eksperimentering, tænkning uden for boksen og udforskning af nye idéer og tilgange. Det giver mulighed for at kombinere forskellige elementer og perspektiver på innovative måder og skabe noget unikt og originalt. Devising kan også inspirere til kreativitet gennem samarbejde og interaktion med andre, da det åbner op for muligheden for at bygge videre på og udvikle hinandens idéer.

Devising som værktøj til personlig udvikling

Devising kan også bruges som et værktøj til personlig udvikling. Det kan hjælpe med at styrke selvtillid, udtryksfuldhed og evnen til at tænke kreativt. Gennem devising-processen kan man udforske og udvikle forskellige sider af sig selv, afprøve nye roller og udtryksformer og lære at håndtere udfordringer og usikkerhed. Devising kan også fremme evnen til at samarbejde, lytte og kommunikere effektivt med andre.

Devising i pædagogisk sammenhæng

Devising som undervisningsmetode

Devising kan bruges som en undervisningsmetode til at engagere elever og fremme deres kreativitet, læring og personlige udvikling. Ved at inddrage eleverne i devising-processen kan de blive aktive deltagere i deres egen læring og skabelse af viden. Devising kan også hjælpe med at udvikle elevernes samarbejds- og kommunikationsfærdigheder samt deres evne til at tænke kritisk og problemorienteret.

Devising i børne- og ungdomsteater

Devising er også blevet populært inden for børne- og ungdomsteater. Det giver mulighed for at inddrage de unge i skabelsen af deres egen teateroplevelse og giver dem ejerskab over det, de præsenterer. Devising i børne- og ungdomsteater kan være en sjov og engagerende måde at udforske forskellige emner, udtryk og historier på og kan bidrage til de unges selvudtryk, selvtillid og kreativitet.

Devising i samfundsmæssig kontekst

Devising og social forandring

Devising kan bruges som et redskab til at skabe social forandring og engagere mennesker i samfundsmæssige emner og udfordringer. Ved at bruge devising-processen kan man udforske og udfordre eksisterende normer, perspektiver og strukturer og skabe nye narrativer og løsninger. Devising kan også give stemme til marginaliserede grupper og bidrage til at skabe dialog, forståelse og forandring.

Devising som redskab til at udforske samfundsmæssige emner

Devising kan også bruges som et redskab til at udforske og formidle samfundsmæssige emner og problemstillinger. Det kan være gennem teaterstykker, kunstinstallationer, musikalske kompositioner eller andre kunstneriske udtryksformer. Devising kan hjælpe med at skabe bevidsthed, refleksion og dialog omkring komplekse og vigtige emner som identitet, køn, race, miljø, politik og meget mere.

Devising og kommunikation

Devising som kommunikationsværktøj

Devising kan fungere som et effektivt kommunikationsværktøj, da det giver mulighed for at formidle idéer, følelser og budskaber på en kreativ og engagerende måde. Gennem devising-processen kan man skabe unikke og originale udtryk, der kan fange og fastholde publikums opmærksomhed. Devising kan også hjælpe med at skabe forbindelse og empati mellem afsender og modtager og bidrage til at skabe meningsfulde og dybdegående kommunikationsoplevelser.

Devising og interkulturel kommunikation

Devising kan også være et værdifuldt redskab i interkulturel kommunikation. Ved at inddrage forskellige perspektiver, kulturer og erfaringer i devising-processen kan man skabe et rum for dialog, udveksling og forståelse på tværs af forskelle. Devising kan hjælpe med at bryde barrierer, udfordre stereotyper og skabe bro mellem forskellige kulturer og samfund.

Eksempler på devising-projekter

Case study 1: Devising i et lokalt teaterprojekt

I et lokalt teaterprojekt blev devising brugt til at skabe en original teaterforestilling om et aktuelt samfundsemne. Skuespillere, instruktører, dramaturger og scenografer arbejdede sammen gennem devising-processen for at udvikle karakterer, historier og scenografiske elementer. Resultatet var en unik og engagerende teateroplevelse, der fangede publikums opmærksomhed og skabte dialog og refleksion omkring det aktuelle emne.

Case study 2: Devising i et internationalt kunstnerisk samarbejde

I et internationalt kunstnerisk samarbejde blev devising brugt til at skabe en multidisciplinær kunstinstallation. Kunstnere fra forskellige lande og kunstformer arbejdede sammen om at udvikle og præsentere et værk, der kombinerede musik, dans, billedkunst og teater. Devising-processen var en central del af projektet og bidrog til at skabe et unikt og grænseoverskridende kunstnerisk udtryk.

Opsummering

Devising er en kreativ proces, hvor man skaber eller udvikler noget ved at tænke, eksperimentere og samarbejde. Det kan bruges inden for forskellige kunstformer som teater, musik, dans og billedkunst, samt i pædagogiske og samfundsmæssige sammenhænge. Devising indebærer ofte en kollektiv tilgang, hvor flere personer bidrager med idéer og input for at skabe et færdigt produkt eller resultat. Devising kan have mange fordele, herunder muligheden for at skabe noget unikt og originalt, fremme kreativitet og samarbejde, engagere publikum eller deltagere på en dybere måde og tilpasse sig forskellige kontekster og behov. Det kan dog også have udfordringer, såsom kompleksitet, samarbejde og risiko. Devising kan bruges som et redskab til personlig udvikling, kommunikation, undervisning og udforskning af samfundsmæssige emner. Det kan også fremme kreativitet og bidrage til social forandring og interkulturel kommunikation. Der er mange eksempler på succesfulde devising-projekter inden for forskellige kunstformer og kontekster, der viser potentialet og mangfoldigheden af devising som en kreativ tilgang.

Kilder

[Indsæt kilder her]