Hvilke folkeslag regerede det østrig-ungarske rige over?

Introduktion

Det østrig-ungarske rige var en multinational stat, der eksisterede fra 1867 til 1918. Det omfattede territorierne i dagens Østrig, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina og dele af Rumænien, Polen, Ukraine, Italien og Serbien.

Hvad var det østrig-ungarske rige?

Det østrig-ungarske rige var et kejserrige, der blev dannet som en dobbeltmonarki mellem det østrigske kejserrige og Kongeriget Ungarn. Det blev etableret efter Østrig-Ungarns Ausgleich i 1867, hvor magten blev delt mellem de østrigske og ungarske regeringer.

Hvornår eksisterede det østrig-ungarske rige?

Det østrig-ungarske rige eksisterede fra 1867 til 1918. Det blev dannet efter Ausgleich-aftalen i 1867 og opløst efter nederlaget i Første Verdenskrig og kejserrigets sammenbrud.

Folkeslag i det østrig-ungarske rige

Hvilke folkeslag udgjorde majoriteten af befolkningen?

Det østrig-ungarske rige var et multietnisk og multikulturelt rige, hvor flere folkeslag udgjorde majoriteten af befolkningen i forskellige regioner. De vigtigste folkeslag var:

 • Tyskere: Tyskere udgjorde den største folkeslag i de østrigske territorier.
 • Ungarere: Ungarere udgjorde majoriteten af befolkningen i Kongeriget Ungarn.
 • Tjekkere: Tjekkere udgjorde en betydelig del af befolkningen i Bøhmen og Mähren.
 • Slovener: Slovener udgjorde majoriteten af befolkningen i Slovenien.
 • Kroater: Kroater udgjorde en betydelig del af befolkningen i Kroatien og Slavonien.
 • Serbere: Serbere udgjorde en betydelig del af befolkningen i Vojvodina og Bosnien-Hercegovina.

Hvilke mindretalsgrupper var til stede i riget?

Udover de ovennævnte majoritetsfolkeslag var der også flere mindretalsgrupper til stede i det østrig-ungarske rige. Disse inkluderede:

 • Rumænere: Rumænere udgjorde en betydelig del af befolkningen i Transsylvanien og Bukovina.
 • Poler: Poler udgjorde en betydelig del af befolkningen i Galicien og Øvre Schlesien.
 • Ukrainere: Ukrainere udgjorde en betydelig del af befolkningen i Galicien og Bukovina.
 • Italienere: Italienere udgjorde en betydelig del af befolkningen i Sydtyrol og Triest.
 • Jøder: Jøder udgjorde en betydelig del af befolkningen i flere byer og regioner i rige.

Regering og politik

Hvordan blev det østrig-ungarske rige styret?

Det østrig-ungarske rige blev styret som en konstitutionel monarki med en kejser som statsoverhoved. Kejseren havde betydelig magt, men lovgivningsmagten blev delt mellem de østrigske og ungarske regeringer.

Hvordan blev magten fordelt mellem forskellige folkeslag?

Magten i det østrig-ungarske rige blev fordelt mellem de forskellige folkeslag i henhold til den såkaldte Ausgleich-aftale fra 1867. Ifølge denne aftale fik Ungarn en betydelig grad af selvstyre, mens de østrigske territorier blev opdelt i forskellige administrative enheder.

Kulturel mangfoldighed

Hvordan påvirkede de forskellige folkeslag den kulturelle udvikling?

De forskellige folkeslag i det østrig-ungarske rige bidrog til en rig kulturel mangfoldighed. Hvert folkeslag havde sin egen unikke kultur, traditioner, sprog og kunstneriske udtryk, som påvirkede den overordnede kulturelle udvikling i riget.

Hvilke sprog blev talt i det østrig-ungarske rige?

I det østrig-ungarske rige blev der talt flere forskellige sprog. De vigtigste sprog var tysk, ungarsk, tjekkisk, slovensk, kroatisk, serbisk, rumænsk, polsk, ukrainsk og italiensk. Derudover blev der også talt mindre udbredte sprog som slovakisk, jiddisch og romani.

Østrig-ungarns opløsning

Hvad førte til opløsningen af det østrig-ungarske rige?

Opløsningen af det østrig-ungarske rige blev primært forårsaget af Første Verdenskrig. Efter nederlaget i krigen og kejserrigets sammenbrud blev rige opdelt i flere uafhængige nationer.

Hvilke lande opstod efter rigeets opløsning?

Efter opløsningen af det østrig-ungarske rige opstod flere nye lande, herunder Østrig, Ungarn, Tjekkoslovakiet (senere delt i Tjekkiet og Slovakiet), Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Rumænien, Polen og Jugoslavien (senere opløst i flere separate stater).

Arv og betydning

Hvordan påvirker det østrig-ungarske rige stadigvæk regionen i dag?

Det østrig-ungarske rige har haft en betydelig indflydelse på regionen, der tidligere udgjorde dets territorium. Mange af de politiske, kulturelle og sociale strukturer, der blev etableret under rige, har haft en langvarig indflydelse på de efterfølgende nationer.

Hvilke historiske begivenheder er vigtige at forstå i forhold til det østrig-ungarske rige?

For at forstå det østrig-ungarske rige er det vigtigt at have kendskab til begivenheder som Wienerkongressen i 1815, revolutionerne i 1848, Ausgleich-aftalen i 1867 og Første Verdenskrig. Disse begivenheder har haft afgørende betydning for dannelsen, udviklingen og opløsningen af rige.