Hvordan staver man til jaloux?

Introduktion

Velkommen til vores artikel om, hvordan man staver til “jaloux”. I denne artikel vil vi udforske stavemåden, betydningen, anvendelsen og andre relevante oplysninger om dette ord. Lad os begynde med at forklare, hvad “jaloux” betyder.

Hvad betyder “jaloux”?

“Jaloux” er et dansk ord, der bruges til at beskrive en følelse af mistillid, usikkerhed eller frygt for at miste noget eller nogen, man holder af. Det er typisk forbundet med romantiske forhold, hvor man kan føle sig truet af en anden persons opmærksomhed eller interesse.

Hvordan staver man til jaloux?

Stavemåden for “jaloux”

Stavemåden for “jaloux” er som følger:

 • J – A – L – O – U – X

Det er vigtigt at bemærke, at “jaloux” er et låneord fra fransk, og stavemåden er derfor ikke nødvendigvis intuitiv ud fra dansk stavning.

Ordklasser og grammatik

Substantivformen af “jaloux”

“Jaloux” kan fungere som både et substantiv og et adjektiv. Som substantiv beskriver det en person, der føler jalousi. For eksempel: “Han er en jaloux.” I denne sætning bruges “jaloux” som et navneord til at beskrive en person.

Adjektivformen af “jaloux”

Som adjektiv beskriver “jaloux” en tilstand af jalousi eller en egenskab ved noget eller nogen. For eksempel: “Hun er jaloux på hans succes.” I denne sætning bruges “jaloux” som et adjektiv til at beskrive hendes følelse af jalousi.

Betydning og anvendelse

Definition af “jaloux”

Vi har allerede nævnt, at “jaloux” beskriver en følelse af mistillid, usikkerhed eller frygt for at miste noget eller nogen. Det kan også indebære en følelse af utilstrækkelighed eller sammenligning med andre mennesker. Jalousi kan påvirke både ens forhold til sig selv og ens forhold til andre mennesker.

Eksempler på anvendelse af “jaloux”

Her er nogle eksempler på sætninger, hvor “jaloux” anvendes korrekt:

 • Hun blev jaloux, da hun så ham danse med en anden kvinde.
 • De var begge jaloux på hinandens karrieresucces.
 • Jeg føler mig jaloux, når jeg ser mine venner på ferie.

Synonymer og relaterede ord

Andre ord med lignende betydning som “jaloux”

Der er flere synonymer og relaterede ord til “jaloux”, som kan bruges til at udtrykke lignende følelser eller situationer. Nogle af disse inkluderer:

 • Misundelig
 • Forbitret
 • Usikker
 • Utilfreds
 • Bekymret

Hyppige stavefejl og korrektionsforslag

Almindelige fejl i stavningen af “jaloux”

Nogle almindelige stavefejl, der kan forekomme, når man forsøger at stave “jaloux”, inkluderer:

 • Jalux
 • Jalouks
 • Jaloix

Korrektionsforslag til stavning af “jaloux”

Hvis du støder på en af de nævnte stavefejl, kan du rette det til “jaloux” for at sikre korrekt stavning.

Ekstra information

Etymologi af “jaloux”

Ordet “jaloux” stammer fra det franske sprog, hvor det har samme stavemåde og betydning. Det kan spores tilbage til latin, hvor det oprindeligt betød “misundelig”.

Udtale af “jaloux”

Den korrekte udtale af “jaloux” er som følger: [jaˈluː].

Afslutning

Opsummering af “jaloux” og dets stavning

I denne artikel har vi udforsket stavemåden, betydningen, anvendelsen og andre relevante oplysninger om ordet “jaloux”. Vi har lært, at “jaloux” beskriver en følelse af mistillid, usikkerhed eller frygt for at miste noget eller nogen. Vi har også set eksempler på korrekt anvendelse af ordet og identificeret nogle synonymer og relaterede ord. Husk altid at stave “jaloux” korrekt for at undgå stavefejl. Vi håber, at denne artikel har været informativ og hjælpsom for dig!