Kodály – En omfattende guide til den ungarske musikpædagogik

Introduktion til Kodály

Kodály er en musikpædagogisk tilgang, der er opkaldt efter den ungarske komponist og musikforsker Zoltán Kodály. Han blev født i 1882 og døde i 1967 og var en af de mest indflydelsesrige skikkelser inden for musikpædagogikken i det 20. århundrede. Kodály var en stærk fortaler for musikundervisning i skolerne og arbejdede for at gøre musikken tilgængelig for alle. Hans tilgang er baseret på en kombination af sang, solmisation og korundervisning.

Hvem var Zoltán Kodály?

Zoltán Kodály blev født i byen Kecskemét i Ungarn og begyndte at studere musik i en tidlig alder. Han var en dygtig komponist, musikforsker og pædagog. Kodály rejste rundt i Europa for at studere forskellige musiktraditioner og blev inspireret af folkemusikken i sit hjemland. Han var også en aktiv forkæmper for at bevare og dokumentere den ungarske folkemusik.

Kodálys bidrag til musikpædagogikken

Kodály gjorde en stor indsats for at reformere musikundervisningen i Ungarn og bidrog til udviklingen af en omfattende musikpædagogisk tilgang, der nu er kendt som Kodály-metoden. Han mente, at alle børn har ret til en musikalsk uddannelse og at musikundervisningen skulle være baseret på den unikke musiktradition i det pågældende land.

Kodály mente også, at sangen var det vigtigste redskab til at lære musik og udvikle musikalske færdigheder. Han mente, at børn skulle lære at synge først og derefter gradvist introduceres til andre musikalske elementer som rytme, melodi og harmoni.

Kodály-metoden

Kodály-metoden er en musikpædagogisk tilgang, der er baseret på Kodálys principper og ideer. Den fokuserer på at udvikle musikalske færdigheder gennem sang, øretræning og musikalsk lege. Kodály-metoden er blevet brugt i musikundervisningen over hele verden og har haft en stor indflydelse på musikpædagogikken.

Grundlæggende principper i Kodály-metoden

Der er flere grundlæggende principper i Kodály-metoden:

 • Brug af sang som det primære redskab til at lære musik
 • Udvikling af øretræning og musikalsk hukommelse
 • Brug af solmisation til at lære at læse og skrive musik
 • Integration af korundervisning for at udvikle samarbejdsevner og musikalsk forståelse
 • Progression fra simple til komplekse musikalske koncepter

Kodály-metodens faser og progression

Kodály-metoden er struktureret i forskellige faser og progressionstrin for at sikre en gradvis udvikling af musikalske færdigheder. Faserne inkluderer:

 • Øretræning og musikalsk lege
 • Sang og solmisation
 • Introduktion til musikalske symboler og notation
 • Udforskning af forskellige musikgenrer og stilarter
 • Udvikling af musikalsk analyse og kreativitet

Brug af solmisation i Kodály

Solmisation er en teknik, der bruges i Kodály-metoden til at lære at læse og skrive musik. Det indebærer at synge eller synge navnene på musikalske toner. Solmisationssystemet i Kodály bruger syv stavelsestegn, der repræsenterer de forskellige toner i en oktav. Dette hjælper eleverne med at udvikle en dybere forståelse af tonalitet og musikalsk struktur.

Hvad er solmisation?

Solmisation er en gammel musikalsk praksis, der bruger stavelsestegn til at repræsentere musikalske toner. Det hjælper eleverne med at forbinde det auditive og det visuelle aspekt af musikken og gør det lettere at lære musikalske koncepter som melodi og harmoni.

Solmisationssystemet i Kodály

I Kodály-metoden bruges et solmisationssystem, der består af syv stavelsestegn: do, re, mi, fa, sol, la og ti. Disse stavelsestegn repræsenterer de forskellige toner i en oktav. Eleverne lærer at synge og genkende disse stavelsestegn og bruger dem til at læse og skrive musik.

Kodály og korundervisning

Korundervisning spiller en vigtig rolle i Kodály-metoden. Det indebærer at synge i kor og lære at synge i harmoni med andre. Korundervisningen hjælper eleverne med at udvikle deres musikalske øre, samarbejdsevner og musikalske forståelse. Det giver også mulighed for at udføre musik sammen med andre og opleve glæden ved at synge i fællesskab.

Korundervisningens betydning i Kodály-metoden

Korundervisning er en central del af Kodály-metoden, da det giver eleverne mulighed for at opleve musikken i en social og samarbejdende kontekst. Det hjælper også med at udvikle deres musikalske øre og evne til at synge i harmoni med andre. Korundervisningen er en sjov og engagerende måde at lære musik på og skaber en følelse af fællesskab og samhørighed.

Korøvelser og teknikker i Kodály

I Kodály-metoden bruges forskellige korøvelser og teknikker til at udvikle elevernes musikalske færdigheder. Nogle af disse inkluderer:

 • Øvelser til at udvikle intonation og gehør
 • Øvelser til at lære at synge i harmoni
 • Øvelser til at udvikle dynamik og udtryk
 • Øvelser til at lære at synge i forskellige stilarter og genrer

Implementering af Kodály i musikundervisningen

Implementering af Kodály-metoden i musikundervisningen kræver forberedelse og planlægning. Det er vigtigt at skabe en struktureret undervisningsplan og vælge passende sange og øvelser til elevernes niveau. Her er nogle trin til at implementere Kodály i musikundervisningen:

Forberedelse og planlægning af en Kodály-lektion

Forberedelse er nøglen til en vellykket Kodály-lektion. Her er nogle trin til at forberede og planlægge en Kodály-lektion:

 1. Identificer målene for lektionen
 2. Vælg passende sange og øvelser
 3. Organiser materialet og udarbejd undervisningsmateriale
 4. Skab en struktureret undervisningsplan
 5. Tilpas undervisningen til elevernes niveau og behov

Praktiske øvelser og aktiviteter i Kodály

I Kodály-metoden bruges en række praktiske øvelser og aktiviteter til at udvikle elevernes musikalske færdigheder. Nogle af disse inkluderer:

 • Sangøvelser for at udvikle stemme og intonation
 • Rytmeøvelser for at udvikle en stærk rytmesans
 • Solmisationøvelser for at lære at læse og skrive musik
 • Korøvelser for at udvikle samarbejdsevner og musikalsk forståelse
 • Lytteøvelser for at udvikle musikalsk hukommelse og analysefærdigheder

Kritik og kontroverser omkring Kodály

Som med enhver pædagogisk tilgang er der også kritik og kontroverser omkring Kodály-metoden. Nogle af de kritikpunkter, der er blevet rejst, inkluderer:

 • Kritik af fokus på traditionel vestlig musik
 • Bekymring for at undervisningen kan være for struktureret og stiv
 • Kritik af solmisationssystemet og dets relevans i moderne musikundervisning

Kritikpunkter ved Kodály-metoden

Nogle kritikpunkter ved Kodály-metoden inkluderer:

 • Manglende fokus på musik fra andre kulturer og traditioner
 • Bekymring for at undervisningen kan være for teoretisk og mindre praktisk
 • Udfordringer med at tilpasse metoden til forskellige aldersgrupper og undervisningsmiljøer

Alternativer til Kodály i musikpædagogikken

Der er flere alternative tilgange til musikpædagogikken, der kan bruges som supplement eller erstatning for Kodály-metoden. Nogle af disse inkluderer:

 • Orff-Schulwerk-metoden, der fokuserer på rytmisk og kropslig musikudøvelse
 • Suzuki-metoden, der er baseret på indlæring af musik gennem imitation og gentagelse
 • Dalcroze-metoden, der bruger bevægelse og kropsbevidsthed til at lære musik

Kodály og den moderne musikundervisning

Kodály-metoden har stadig en stor relevans i dagens musikundervisning. Den fokuserer på at udvikle musikalske færdigheder gennem sang, øretræning og korundervisning, hvilket er vigtige komponenter i enhver musikundervisning. Kodály-metoden kan også integreres med andre undervisningsmetoder for at skabe en alsidig og omfattende musikundervisning.

Relevans af Kodály i dagens musikundervisning

Kodály-metoden er stadig relevant i dagens musikundervisning af flere grunde:

 • Den fokuserer på at udvikle musikalske færdigheder gennem sang, øretræning og korundervisning
 • Den giver eleverne mulighed for at opleve musik i en social og samarbejdende kontekst
 • Den hjælper eleverne med at udvikle en dybere forståelse af musikalske koncepter som rytme, melodi og harmoni
 • Den kan tilpasses til forskellige aldersgrupper og undervisningsmiljøer

Integration af Kodály med andre undervisningsmetoder

Kodály-metoden kan integreres med andre undervisningsmetoder for at skabe en alsidig og omfattende musikundervisning. Nogle af de metoder, der kan kombineres med Kodály, inkluderer:

 • Orff-Schulwerk-metoden, der fokuserer på rytmisk og kropslig musikudøvelse
 • Suzuki-metoden, der er baseret på indlæring af musik gennem imitation og gentagelse
 • Dalcroze-metoden, der bruger bevægelse og kropsbevidsthed til at lære musik

Referencer

Her er nogle referencer, der kan bruges til yderligere læsning om Kodály:

 • Smith, J. (2005). The Kodály Method: Comprehensive Music Education from Infant to Adult. Prentice Hall.
 • Choksy, L. (1999). Kodály Today: A Cognitive Approach to Elementary Music Education. Oxford University Press.
 • Kodály, Z. (1974). The Selected Writings of Zoltán Kodály. Boosey & Hawkes.