En dybdegående forklaring af ‘prima’

Hvad betyder ‘prima’?

‘Prima’ er et dansk ord, der bruges til at beskrive noget, der er fremragende, fremragende eller af høj kvalitet. Det er et adjektiv, der bruges til at udtrykke ros eller godkendelse af noget eller nogen. Ordet ‘prima’ kan også bruges som et adverb for at beskrive handlinger eller begivenheder, der udføres på en fremragende eller fremragende måde.

Definition af ‘prima’

Ifølge Den Danske Ordbog er definitionen af ‘prima’ som adjektiv: “fremragende, udmærket, fortrinlig”. Som adverb betyder det: “på fremragende vis, udmærket”.

Etymologi af ‘prima’

‘Prima’ er et lånord fra latin, hvor det betyder “første” eller “den første”. Det er relateret til det engelske ord “prime”. Ordet ‘prima’ blev først optaget i dansk sprog i midten af 1800-tallet.

Brugen af ‘prima’

‘Prima’ kan bruges som både et adjektiv og et adverb i forskellige sammenhænge. Lad os se nærmere på, hvordan det bruges i hver af disse former:

Prima som adjektiv

Som adjektiv bruges ‘prima’ til at beskrive noget, der er fremragende eller af høj kvalitet. Det kan bruges til at udtrykke ros eller godkendelse af noget eller nogen. Her er nogle eksempler på sætninger, der viser brugen af ‘prima’ som adjektiv:

 • “Det var en prima præstation af skuespilleren.”
 • “Jeg fik en prima gave til min fødselsdag.”
 • “Hun er en prima kok, hendes mad er altid lækker.”

Prima som adverb

Som adverb bruges ‘prima’ til at beskrive handlinger eller begivenheder, der udføres på en fremragende eller fremragende måde. Det kan bruges til at udtrykke tilfredshed eller begejstring. Her er nogle eksempler på sætninger, der viser brugen af ‘prima’ som adverb:

 • “Han klarede sig prima til eksamen.”
 • “Vi havde en prima aften sammen.”
 • “Hun synger prima.”

Synonymer til ‘prima’

Alternative ord for ‘prima’

Der er flere alternative ord, der kan bruges som synonymer til ‘prima’ for at udtrykke noget, der er fremragende eller af høj kvalitet. Nogle af disse ord inkluderer:

 • Udmærket
 • Fremragende
 • Fortrinlig
 • Fantastisk
 • Superb

Eksempler på brugen af ‘prima’

Eksempel 1: ‘Prima’ i en sætning

“Hun lavede en prima kage til festen.”

Eksempel 2: ‘Prima’ i en anden sætning

“Jeg fik en prima plads til koncerten.”

Relaterede begreber til ‘prima’

Begreb 1 relateret til ‘prima’

Et relateret begreb til ‘prima’ er ‘fremragende’, der også bruges til at beskrive noget, der er af høj kvalitet eller fremragende.

Begreb 2 relateret til ‘prima’

Et andet relateret begreb til ‘prima’ er ‘udmærket’, der betyder det samme som ‘prima’ og bruges også til at beskrive noget, der er fremragende eller af høj kvalitet.

Prima i populærkulturen

Prima i film

‘Prima’ er et ord, der ofte bruges i film til at beskrive noget, der er fremragende eller af høj kvalitet. Det kan være en karakter, en præstation eller en begivenhed i filmen.

Prima i musik

I musikverdenen bruges ‘prima’ til at beskrive en fremragende præstation af en musiker eller en sang. Det kan også bruges til at beskrive en sang eller et musikstykke, der er af høj kvalitet.

Prima på internettet

Prima memes

På internettet er der mange memes og billedtekster, der bruger ordet ‘prima’ til at udtrykke noget, der er fremragende eller fantastisk. Disse memes kan findes på sociale medieplatforme som Facebook, Instagram og Twitter.

Prima hashtags

På sociale medieplatforme kan hashtags som #prima, #fremragende og #udmærket bruges til at beskrive noget, der er af høj kvalitet eller fremragende. Disse hashtags kan bruges i indlæg eller kommentarer for at udtrykke ros eller begejstring.

Opsummering

De vigtigste punkter om ‘prima’

‘Prima’ er et dansk ord, der bruges til at beskrive noget, der er fremragende eller af høj kvalitet. Det kan bruges som både et adjektiv og et adverb. Som adjektiv bruges det til at udtrykke ros eller godkendelse af noget eller nogen. Som adverb bruges det til at beskrive handlinger eller begivenheder, der udføres på en fremragende måde. Der er flere alternative ord, der kan bruges som synonymer til ‘prima’. ‘Prima’ kan også findes i populærkulturen, herunder film, musik og på internettet.

Referencer

Kilder brugt til denne artikel

– Den Danske Ordbog