Thorndikes effektlov: En grundig forklaring og informationsartikel

Introduktion til Thorndikes effektlov

Thorndikes effektlov er en teori inden for psykologi, der beskriver sammenhængen mellem handling og konsekvens. Denne lov blev udviklet af den amerikanske psykolog Edward Thorndike i begyndelsen af det 20. århundrede. Effektloven er en af de grundlæggende principper inden for behaviorisme, der fokuserer på at forstå, hvordan adfærd formes og ændres gennem konsekvenser.

Hvad er Thorndikes effektlov?

Thorndikes effektlov postulerer, at adfærd, der følges af en positiv konsekvens, har større sandsynlighed for at blive gentaget, mens adfærd, der følges af en negativ konsekvens, har mindre sandsynlighed for at blive gentaget. Med andre ord vil en handling, der fører til en ønsket konsekvens eller belønning, blive styrket og sandsynligvis gentaget i fremtiden. Omvendt vil en handling, der fører til en uønsket konsekvens eller straf, blive svækket og sandsynligvis undgås i fremtiden.

Hvordan opstod Thorndikes effektlov?

Edward Thorndike udviklede sin teori om effektloven gennem en række eksperimenter med dyr, især katte. Han placerede katte i en såkaldt “labyrintboks” og observerede deres adfærd, mens de forsøgte at finde en vej ud af boksen for at få fat i en belønning, f.eks. mad. Thorndike bemærkede, at kattene gradvist blev bedre til at løse opgaven over tid. Dette førte til hans konklusion om, at adfærd, der fører til en positiv konsekvens, styrkes og gentages.

Forståelse af Thorndikes effektlov

Principperne bag Thorndikes effektlov

Thorndikes effektlov er baseret på følgende principper:

 • Adfærd formes af konsekvenser: Ifølge effektloven er det de konsekvenser, der følger en handling, der påvirker sandsynligheden for, at adfærden gentages. Positive konsekvenser styrker adfærden, mens negative konsekvenser svækker adfærden.
 • Law of Effect: Effektloven er også kendt som “Law of Effect”, da den beskriver, hvordan effekten af konsekvenser påvirker adfærd. Handlinger, der fører til ønskede konsekvenser, vil blive gentaget, mens handlinger, der fører til uønskede konsekvenser, vil blive undgået.
 • Gradvis indlæring: Effektloven understøtter ideen om gradvis indlæring, hvor adfærd udvikles og forbedres over tid gennem gentagne handlinger og konsekvenser.

Eksempler på Thorndikes effektlov i praksis

Thorndikes effektlov kan observeres i mange forskellige situationer og sammenhænge. Her er nogle eksempler:

 • Et barn, der får ros og anerkendelse for at løse en matematikopgave korrekt, vil være motiveret til at gentage denne adfærd og fortsætte med at lære og løse flere opgaver.
 • En hund, der får en godbid som belønning for at udføre en kommando korrekt, vil være motiveret til at gentage denne adfærd og fortsætte med at lære nye kommandoer.
 • En medarbejder, der får en bonus for at opnå gode resultater på arbejdet, vil være motiveret til at fortsætte med at yde en indsats og opnå gode resultater i fremtiden.

Thorndikes effektlov og indlæring

Hvordan påvirker Thorndikes effektlov indlæring?

Thorndikes effektlov har stor betydning for indlæring og undervisning. Når undervisere og trænere anvender principperne bag effektloven, kan de skabe en positiv læringsoplevelse og fremme ønsket adfærd hos elever og deltagere. Ved at belønne ønsket adfærd og give positive konsekvenser kan man motivere og styrke indlæringen.

Effektive strategier til at anvende Thorndikes effektlov i undervisning

Her er nogle effektive strategier til at anvende Thorndikes effektlov i undervisning:

 • Belønningssystemer: Opbygning af et belønningssystem, hvor elever får anerkendelse og belønning for at opnå mål og udføre ønsket adfærd.
 • Feedback og ros: Giv konstruktiv feedback og ros til elever for at styrke deres selvtillid og motivation.
 • Opdeling af opgaver: Del komplekse opgaver op i mindre delopgaver, så elever gradvist kan opnå succes og belønning undervejs.
 • Engagerende undervisningsmetoder: Brug af varierede undervisningsmetoder og materialer for at fastholde elevernes interesse og motivation.

Kritik og diskussion om Thorndikes effektlov

Er Thorndikes effektlov universel?

Der er nogle kritikpunkter og diskussioner omkring Thorndikes effektlov. Nogle kritikere hævder, at adfærd ikke kun er styret af konsekvenser, men også af andre faktorer som motivation, kognition og sociale interaktioner. Derfor kan effektloven ikke betragtes som en universel teori, der forklarer al adfærd.

Alternative teorier og modeller

Der findes også alternative teorier og modeller, der forsøger at forklare adfærd og indlæring på andre måder. Et eksempel er Albert Banduras socialkognitive teori, der fokuserer på betydningen af observation og modellering af adfærd.

Sammenfatning af Thorndikes effektlov

Vigtige punkter at huske om Thorndikes effektlov

 • Thorndikes effektlov beskriver sammenhængen mellem handling og konsekvens.
 • Adfærd, der fører til positive konsekvenser, styrkes og gentages.
 • Adfærd, der fører til negative konsekvenser, svækkes og undgås.
 • Effektloven er baseret på principperne om konsekvenser, gradvis indlæring og “Law of Effect”.
 • Effektloven har betydning for indlæring og undervisning, hvor belønning og positive konsekvenser kan motivere og styrke ønsket adfærd.
 • Der er kritik og alternative teorier, der udfordrer effektlovens universalitet.

Referencer

[Indsæt relevante referencer her]